Claudia Brighidau

Politica de livrare a produselor

1.1 Reguli generale

Produsele comandate de Cumparator in conformitate cu prezentele Termenii si Conditiile de Vanzare vor fi livrate la adresa indicata de Cumparator ca fiind adresa de livrare pentru respectiva Comanda („Adresa de livrare”).

ABRIA PLATINUM ART S.R.L livreaza pe intreg teritoriul Romaniei.

Facturile de achizitie sunt transmise prin mesaj electronic la adresa de mesagerie electronica indicata de Cumparator in momentul inregistrarii sale pe Site-ul claudiabrighi.com  sau in format hartie, impreuna cu Comanda.

1.2 Caracteristicile modalitatilor de livrare ale Site-ului claudiabrighi.com

1.2.1 Modalitatile de livrare

(i) Livrarea se face prin Curier Rapid.

In momentul livrarii, livrarea se face de catre prepusul Curier Rapid Cumparatorului sau destinatarului Comenzii, iar acesta din urma semneaza o confirmare de primire. Aceasta confirmare de primire face dovada livrarii de catre claudiabrighi.com si a primirii de catre Cumparator sau destinatarul Comenzii a produselor comandate.

Insasi livrarea coletului nu poate fi contestata daca respectivul colet apare sa fi fost livrat, sistemul informatic (print screen) al transportatorului facand dovada acestui fapt.

Prin agrearea Termenilor si Conditiilor de Vanzare, Cumparatorul este de acord si imputerniceste transportatorul ca, in cazul in care Cumparatorul insusi sau destinatarul livrarii nu este prezent la adresa indicata pentru livrare, sa remita coletul catre oricare dintre persoanele aflate in incaperile acestuia.

Costul livrarii este de 25 (douazecisicinci) lei.

In cazul livrarilor prin Curier Rapid, daca Cumparatorul exercita dreptul de retragere din contractul de vanzare-cumparare in sensul returnarii produsului,  ABRIA PLATINUM ART S.R.L nu suporta costul de returnare a produsului. Astfel, la momentul livrarii bunului, Cumparatorul primeste si formularul necesar returului, pe care Cumparatorul are obligatia de a-l folosi in scopul beneficierii de aceasta facilitate.

1.3 Anomalie, avarie, colet deteriorat

1.3.1 Dispozitii generale

Cumparatorul sau destinatarul Comenzii este rugat sa verifice starea aparenta a coletului si a produselor in momentul efectuarii livrarii.

In caz de anomalie cu privire la colet (colet deteriorat, colet deschis, urme de lichid, etc) sau la produsul (produsele) comandat(e) (produs(e) lipsa, produs(e) deteriorat(e), Cumparatorul sau destinatarul Comenzii va trebui sa urmeze in mod obligatoriu procedura descrisa mai jos (articolele 1.3.2 si 1.3.3 din Politica de livrare a produselor), corespunzatoare conditiilor Comenzii. Nerespectarea procedurii adecvate exclude posibilitatea oricarei reclamatii impotriva transportatorului si a ABRIA PLATINUM ART S.R.L . In special, Cumparatorul nu va putea pretinde nicio rambursare a vreunei sume. Cumparatorul sau destinatarul Comenzii nu va putea nici sa pretinda  ABRIA PLATINUM ART S.R.Lsa livreze din nou produsele comandate.

1.3.2 Procedurile ce trebuie obligatoriu urmate atunci cand coletul este deteriorat

– Livrarea prin Curier Rapid

♦In cazul constatarii anomaliei in prezenta prepusului Curier Rapid

Atentie! Nu este permisa conditionarea de catre Cumparator a primirii coletului sau achitarii prin ramburs a pretului comenzii de deschiderea coletului sau verificarea continutului acestuia!

In cazul daunelor vizibile ale coletului, Cumparatorul va refuza livrarea si va formula imediat, clar si detaliat toate rezervele cu privire la anomalia constatata. Aceste rezerve trebuie scrise de Cumparator sau destinatarul Comenzii pe bonul de livrare al Curier Rapid.

Totodata, Cumparatorul va semnala obiectiunile la Serviciul Clienti al claudiabrighi.com, la adresa de mail info@claudiabrighi.com

♦ In cazul constatarii anomaliei in absenta prepusului Curier Rapid

– Cumparatorul va semnala pagubele sau lipsurile constatate, formuland toate reclamatiile si rezervele la Serviciul Clienti al claudiabrighi.com, la adresa de mail info@claudiabrighi.com Notificarea incidentelor si formularea rezervelor trebuie sa intervina in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data livrarii.  ABRIA PLATINUM ART S.R.L va furniza un raspuns privind reclamatiile inregistrate in termen de maximum 30 (treizeci) de zile. Diferendele ce nu au putut fi solutionate pe cale amiabila vor fi deferite spre competenta solutionare instantelor judecatoresti din Romania, fara a exclude posibilitatea interventiei altor institutii de resort.

 

1.3.3 Procedura ce trebuie urmata obligatoriu in cazul produselor lipsa sau deteriorate

Cumparatorul sau destinatarul Comenzii va trebui sa semnaleze absenta sau degradarea produsului Serviciului Clienti al  ABRIA PLATINUM ART S.R.L  prin e-mail la adresa info@claudiabrighi.com. Notificarea incidentelor si formularea rezervelor trebuie sa intervina in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data livrarii.  ABRIA PLATINUM ART S.R.Lva furniza un raspuns privind reclamatiile inregistrate in termen de maximum 30 (treizeci) de zile. Diferendele ce nu au putut fi solutionate pe cale amiabila vor fi deferite spre competenta solutionare instantelor judecatoresti din Romania, fara a exclude posibilitatea interventiei altor institutii de resort.

Serviciul Clienti al  ABRIA PLATINUM ART S.R.Lva putea solicita orice informatie cu privire la identitatea Cumparatorului sau a destinatarului Comenzii si va putea recurge la orice verificare utila in acest sens.

1.4 Termenele de livrare

In cazul livrarii prin Curier Rapid, se va incerca o livrare a produselor cumparate intr-un termen de aproximativ 1-5 zile lucratoare de la incheierea contractului de vanzare-cumparare. In cazuri temeinic justificate, termenul de livrare poate fi de maximum 30 (treizeci) de zile de la incheierea contractului. Termenele de livrare incep sa curga de la data incheierii contractului de vanzare, mai exact a  transmiterii mesajului electronic pentru confirmarea Comenzii.

In ipoteza in care ancheta, al carei rezultat va fi obligatoriu, va releva o culpa exclusiva imputabila  ABRIA PLATINUM ART S.R.L sau transportatorului,  ABRIA PLATINUM ART S.R.L va rambursa suma integrala achitata de Cumparator si incasata de  ABRIA PLATINUM ART S.R.Lin baza respectivei Comenzi, cu conditia ca toata Comanda sa fie returnata de Cumparator catre ABRIA PLATINUM ART S.R.L . Rambursarea se va face prin virament bancar in contul indicat de Cumparator in acest sens, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 14 (sapte) zile de la data la care Cumparatorul si-a exercitat dreptul de a obtine anularea Comenzii.

Daca Comanda nu este returnata integral sau daca ancheta nu releva nicio culpa exclusiva imputabila  ABRIA PLATINUM ART S.R.L sau transportatorului, Cumparatorul nu va putea pretinde nici rambursarea sumelor achitate de el, nici o noua livrare a produselor comandate, cu exceptia cazului in care demonstreaza, prin orice mijloace, ca nu este responsabil de situatia creata.